Wednesday, September 27, 2017

KPO 2017

       
      
   
       KOSASS 7/07/2017 Telah berlangsungnya Program Kursus Pemantapan Organisasi , Kursus Pemantapan Organisasi ini adalah inisiatif barisan MTM sendiri dalam Proses menambah baik dan memantapkan lagi aspek pengurusan dan cara organisasi dalam kalangan warga kolej.
Program latihan ini dicadangkan diadakan di dalam kampus kerana pendekatan ini lebih efektif sebagai teras dalam menerapkan indeks kemahiran terutamanya dalam aspek kepimpinan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat.

Sila layari laman web kami

Tuesday, September 26, 2017

Program Orientasi KOSASS


  KOSASS: 25 SEPTEMBER 2017  Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS) menganjurkan program orientasi Mesra-Mesra KOSASS (MMK) bersempena kemasukan siswa baru sesi 2017/2018 Universiti Putra Malaysia (UPM).
         Program ini adalah aktiviti tahunan kolej kediamankhusus untuk memberi pendedahan kepada penuntut baharu berkenaan kehidupan dan pembelajaran di kolej kediaman di universiti awam.
         Program ini bertujuan memupuk dan menyemai semangat kekitaan,kekeluargaan serta menyayangi universiti sebagai tempat menuntut ilmu .
       Seramai 145 pelajar baharu ditempatkan di kolej kediaman ini menyertai program MMK yang bertemakan ‘Left No One Behind” ini mengikuti pelbagai modul yang menerapkan pelbagai nilai kemahiran insaniah berguna bagi seorang mahasiswa misalnya kemahiran komunikasi, kerjasama dan kempimpinan.

Sila layari Laman WEB kami.

RAYA 2018