Wednesday, November 6, 2019

INOVASI

INOVASI MEJA KAYU DARIPADA KATIL TERPAKAI
Sudut Bacaan Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS) ditubuhkan selepas KOSASS mengambil keputusan untuk menyertai Pertandingan Sudut Bacaan anjuran Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti Putra Malaysia. Proses penubuhan Sudut Bacaan ini bermula pada cuti semester iaitu pada 29 Jun 2019. Konsep menggunakan bahan terpakai daripada katil kayu yang telah rosak dan patah adalah selepas staf membuat semakan inventori di bilik-bilik pelajar. Katil kayu tersebut yang sudah berumur seawal penubuhan KOSASS iaitu sejak tahun 1983, pihak kolej mendapati kayu-kayu tersebut masih boleh diubahsuai kegunaannya. 
INOVASI MEJA KAYU
Inovasi Meja Kayu daripada Katil Kayu yang telah rosak. (seperti di bawah)
    
 

INOVASI

INOVASI RAK BUKU DARIPADA KAYU TERPAKAI
Sudut Bacaan Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS) ditubuhkan selepas KOSASS mengambil keputusan untuk menyertai Pertandingan Sudut Bacaan anjuran Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti Putra Malaysia. Proses penubuhan Sudut Bacaan ini bermula pada cuti semester iaitu pada 29 Jun 2019. Konsep menggunakan bahan terpakai daripada katil kayu yang telah rosak dan patah adalah selepas staf membuat semakan inventori di bilik-bilik pelajar. Katil kayu tersebut yang sudah berumur seawal penubuhan KOSASS iaitu sejak tahun 1983, pihak kolej mendapati kayu-kayu tersebut masih boleh diubahsuai kegunaannya. 
INOVASI RAK BUKU KAYU
Inovasi Rak Buku daripada Katil Kayu yang telah rosak. (seperti di bawah)

  
  
  

INOVASI

INOVASI PENTAS SUDUT BACAAN DARIPADA KATIL TERPAKAI
Sudut Bacaan Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS) ditubuhkan selepas KOSASS mengambil keputusan untuk menyertai Pertandingan Sudut Bacaan anjuran Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti Putra Malaysia. Proses penubuhan Sudut Bacaan ini bermula pada cuti semester iaitu pada 29 Jun 2019. Konsep menggunakan bahan terpakai daripada katil kayu yang telah rosak dan patah adalah selepas staf membuat semakan inventori di bilik-bilik pelajar. Katil kayu tersebut yang sudah berumur seawal penubuhan KOSASS iaitu sejak tahun 1983, pihak kolej mendapati kayu-kayu tersebut masih boleh diubahsuai kegunaannya. 
INOVASI PENTAS SUDUT BACAAN
Inovasi Pentas Sudut Bacaan daripada Katil Kayu yang telah rosak. (seperti di bawah)


   
 

INOVASI

INOVASI CORAK 3D DINDING DARIPADA KATIL TERPAKAI
Sudut Bacaan Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS) ditubuhkan selepas KOSASS mengambil keputusan untuk menyertai Pertandingan Sudut Bacaan anjuran Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti Putra Malaysia. Proses penubuhan Sudut Bacaan ini bermula pada cuti semester iaitu pada 29 Jun 2019. Konsep menggunakan bahan terpakai daripada katil kayu yang telah rosak dan patah adalah selepas staf membuat semakan inventori di bilik-bilik pelajar. Katil kayu tersebut yang sudah berumur seawal penubuhan KOSASS iaitu sejak tahun 1983, pihak kolej mendapati kayu-kayu tersebut masih boleh diubahsuai kegunaannya. 
INOVASI CORAK 3D DINDING SUDUT BACAAN
Inovasi Corak 3D Dinding Sudut Bacaan daripada Katil Kayu yang telah rosak. (seperti di bawah)

  
 

INOVASI

INOVASI LAMPU SUDUT BACAAN
Sudut Bacaan Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS) ditubuhkan selepas KOSASS mengambil keputusan untuk menyertai Pertandingan Sudut Bacaan anjuran Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti Putra Malaysia. Proses penubuhan Sudut Bacaan ini bermula pada cuti semester iaitu pada 29 Jun 2019. Konsep menggunakan bahan terpakai daripada katil kayu yang telah rosak dan patah adalah selepas staf membuat semakan inventori di bilik-bilik pelajar. Katil kayu tersebut yang sudah berumur seawal penubuhan KOSASS iaitu sejak tahun 1983, pihak kolej mendapati kayu-kayu tersebut masih boleh diubahsuai kegunaannya. 
INOVASI LAMPU SUDUT BACAAN
Inovasi Lampu Sudut Bacaan daripada Katil Kayu yang telah rosak. (seperti di bawah)

  

INOVASI

INOVASI KERUSI LAMA
Sudut Bacaan Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS) ditubuhkan selepas KOSASS mengambil keputusan untuk menyertai Pertandingan Sudut Bacaan anjuran Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti Putra Malaysia. Proses penubuhan Sudut Bacaan ini bermula pada cuti semester iaitu pada 29 Jun 2019. Konsep Sudut Bacaan KOSASS adalah daripada bahan terpakai.
INOVASI KERUSI LAMA
Inovasi Kerusi Lama menjadi baharu. (seperti di bawah)

  
 
SEJARAH PENUBUHAN SUDUT BACAAN KOSASS
Sudut Bacaan Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS) ditubuhkan selepas KOSASS mengambil keputusan untuk menyertai Pertandingan Sudut Bacaan anjuran Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti Putra Malaysia. Sudut Bacaan ini telah diberi nama Belantara Ilmu yang membawa maksud luasnya ilmu. Ilmu yang perlu dituntut manusia sehingga ke negeri China.

Proses penubuhan Sudut Bacaan ini bermula pada cuti semester iaitu pada 29 Jun 2019. Sudut Bacaan ini siap sepenuhnya dan mula digunakan oleh warga KOSASS pada 1 September 2019. Konsep menggunakan bahan terpakai daripada katil kayu yang telah rosak dan patah adalah selepas staf membuat semakan inventori di bilik-bilik pelajar. Katil kayu tersebut yang sudah berumur seawal penubuhan KOSASS iaitu sejak tahun 1983, pihak kolej mendapati kayu-kayu tersebut masih boleh diubahsuai kegunaannya. 

  
 
  
 

INOVASI

INOVASI MEJA KAYU DARIPADA KATIL TERPAKAI Sudut Bacaan Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS) ditubuhkan selepas KOSASS mengam...