Thursday, May 12, 2016

12 MEI 2016 - BOTOL TERPAKAI DIJADIKAN TEMPAT SEMAIAN

Pada 12 Mei 2016 disamping memerhatikan perkembangan tanaman semaian sedia ada, kami menambah bekas semaian daripada botol mineral yang sudah tidak digunakan lagi. Botol-botol dipotong mengikut ketinggian yang sama. Kemudian diisi tanah baja seterusnya disemai sayuran Sawi Putih (Pak Choi) dan Sawi Hijau Hong Kong. Gambar adalah seperti berikut :


No comments:

Post a Comment

PERTANDINGAN FAIRY GARDEN Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS) antara salah satu daripada keseluruhan Pusat Tanggungjawab...